Tarka-barka strófák - Marosán Csaba

Tarka-barka strófák - Marosán Csaba

Publicat pe: 2016-04-14 12:03:36

ÁPRILIS 20-ÁN, SZERDÁN, 18:00 órától, a MűvelÅ‘dési Központ „Deák Endre” termében látható Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb tagjának, Dsida JenÅ‘ verseibÅ‘l, levelezésébÅ‘l és egyéb írásaiból összeállított egyéni elÅ‘adása. Az elÅ‘adásra megszabott belépÅ‘ nincs, viszont lehetÅ‘ség van a kultúratámogatási szándék kifejezésére adomány formájába.

Dsida JenÅ‘ verseibÅ‘l, levelezésébÅ‘l és egyéb írásaiból összeállított egyéni elÅ‘adásban remekül megelevenedik a költÅ‘ alakja. Olyan emberekrÅ‘l mesél Dsida akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Å‘ költÅ‘ lehessen. ElsÅ‘ként az erdélyi poéta egykori magyar tanárának, Juhász Péternek az alakját idézi föl, aki meglehetÅ‘sen kemény kézzel bánt a fiatal rímfaragóval. Dsida Benedek Elekhez írt levele is elhangzik az elÅ‘adásban melyben egy igazi apa-fiú kapcsolat mutatkozik meg . Az 1924. január 3.-án írt levélben a fiatal alkotó szárnypróbálgatásairól, román nyelven írt versérÅ‘l vall. A költÅ‘ publicistaként is jól ismert, a Pásztortűz szerkesztÅ‘ségi irodájában „ismerkedett” meg Móra Ferenc arcképével, vallomása szerint valósággal bűvöletbe ejtette a nagy író. Szintén a Pásztortűz hasábjain mesél arról, milyen is volt az elsÅ‘ személyes találkozása, fiatal újságíróként, Kosztolányi DezsÅ‘vel. A költÅ‘ szerelmi lírája sem maradhatott ki az elÅ‘adás repertoárjából. Dsida Imbery Melindának címezte szerelmes költeményeit. Az elÅ‘adásban elhangzik egy sor olyan vers, levél, amelyekben Dsida elÅ‘deirÅ‘l és kortársairól vall. Többek között Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kuncz Aladár, Molter Károly, Tamási Áron, Kemény János, Kós Károly és Tompa László hatottak rá. Az elÅ‘adás célja, szélesebb közönséget megszólítani, sok ember szívébe belopni Dsida egyszerű, tiszta életszemléletét, élÅ‘vé varázsolni klasszikusunkat.